Tehnoloģiju un zinātību pārnese smiltsērkšķu lipīdu ekstrakta iegūšanai

Lai sniegtu ieskatu zinātnes, tehnoloģiju un lauksaimniecības mijiedarbībai, kā arī lai parādītu praktiskus piemērus zinātību un tehnoloģiju pārnesei inovāciju attīstībā, “Lauku Atbalsta dienests” ir izveidojis informatīvu video materiālu. Tajā síbiotech inovāciju attīstības un zinātniskās pētniecības vadītājs Kristaps Ērglis, kā arī pētniecības un attīstības procesu eksperte Aija Romanovska stāsta par to, kā, pateicoties Eiropas finansējumam un citiem atbalsta instrumentiem, tiek izstrādātas inovatīvas tehnoloģijas un kā tiek iegūtas un pētītas bioloģiski aktīvās vielas no Latvijā audzētiem smiltsērkšķiem.

Projekts “Smiltsērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju” (Nr. 19-00-A01612-000001) tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros. Projekts norisinājās no 2019.-2021.gadam, projekta vadošais partneris AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”.

Projekta rezultātā tika izstrādāta un ieviesta metodoloģija augstas kvalitātes smiltsērkšķu lipīdu ekstrakta iegūšanai no smiltsērkšķu sēklām, izmantojot inovatīvu, ilgtspējīgu un saudzīgu metodi – superkritisko šķīdumu ekstrakciju ar ogļskābo gāzi.

Paldies mūsu partneriem, ar kuriem kopā izdevās šo projektu realizēt – Latvijas Universitātei, SIA “Rāmkalni Nordeco” un SIA “One Baltics”!