Projects | 6. December 2023

Pilna funkcionāla sporta uztura ražošanas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā

Uzņēmums realizē pētījumu Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrā.
Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši diviem pētniecības virzieniem:

 • Biofarmācija, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija;
 • Farmācija (oriģinālzāles un patentbrīvās zāles), dabas vielu zāles, organiskā ķīmija, kosmētika.

Projektu ilgums: 02.2023 līdz 06.2026
Kopējais budžets: 6 561 147,15 EUR
ES finansējums: 3 125 000,00 EUR

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Projekts Nr.(ID) 2: Pilna funkcionāla sporta uztura ražošanas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā.
Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004.

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”, SIA “Rāmkalni Nordeco” un SIA “Kamri” sadarbības projekta ietvaros plāno izstrādāt tehnoloģiju funkcionāla sporta uztura ražošanai, kas paredzēta lietošanai vidējas, augstas slodzes laikā un pēcslodzes atjaunošanās periodā.

Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāta tehnoloģija – funkcionāla sporta uztura produktu ražošanai. Tehnoloģija tiks novērtēta reālās darbības vidē (TRL7).
Pētniecības projekta ietvaros paredzētas gan rūpnieciskā pētījuma, gan eksperimentālās izstrādes aktivitātes.

 • Projekta realizācijas laika posms: 01.04.2023.- 30.09.2024.
 • Pētniecības projekta kopējās izmaksas: 404 320,00 EUR
 • Tai skaitā Atveseļošanas fonda līdzfinansējums: 283 531,00 EUR

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”

 • Pētniecības projekta izmaksas: 132 160,00 EUR
 • Tai skaitā Atveseļošanas fonda līdzfinansējums: 93 296,00 EUR

Pētniecības projekta pārskats 01.04.2023. – 30.09.2023.

Pārskata periodā veikta padziļināta specializēta tehniskās un zinātniskās literatūras izpēte, tai skaitā zinātniskās publikācijas par funkcionālo sporta uzturu paaugstinātai slodzei un pēcslodzes periodam. Aktivitātes ieviešanas gaitā izstrādātas specifikācijas sporta gēliem paaugstinātai slodzei un pēcslodzes atkopšanās periodam. Izvēlētas nepieciešamās izejvielas un to daudzums. Apzināti potenciālie izejvielu piegādātāji. Veikti sākotnējie testi receptūras novērtēšanai. Papildus tam izstrādāta sākotnējās gēlu ražošanas receptūras. Veikta eksperimentālo partiju izgatavošana. 

Pētniecības projekta pārskats 01.10.2023. – 31.12.2023.

Pārskata periodā, sadarbībā ar projekta partneriem veikta gēla ražošanas un pildīšanas procesa risku identifikācija, to ietekmes novērtēšana un risku mazinošo pasākumu ieviešanas plāna izstrāde. Pamatojoties uz izstrādāto risku vadības plānu veiktas korekcijas pildīšanas iekārtas prototipa sākotnējā tehniskajā risinājumā. Veikti uzlabojumi, kas saistīti ar gatavā produkta uzglabāšanu pirms fasēšanas – mainīts tvertnes apsildīšanas princips, maisītāja lāpstu virsmas laukums un novietojums, mazinot iespēju veidoties burbuļiem laikā pirms fasēšanas. Papildus tam, pārstrādāts CIP mazgāšanas galvas novietojums, izslēdzot “aklo zonu” vai slikti mazgājamu zonu veidošanos, mazinot biofilmas veidošanās risku.  Pārstrādāts fasējamā materiāla padeves mezgls, mazinot mikrobioloģiskā piesārņojuma risku, kas saistīts ar plēves padevi no ruļļa uz formēšanas mezglu.

Pētniecības projekta pārskats 01.01.2024. – 31.03.2024.

Pārskata periodā veikta sporta želejas ražošanas tehnoloģijas mērogošana. Kopā tika izgatavotas 9 eksperimentālās sporta želejas sērijas un tika veikta ražošanas procesa novērtēšana:

A. mikrobioloģiskā stabilitāte;
B. homogenitāte;
C. ražošanas procesa atkārtojamība. 

  Tika veikta iegūto rezultātu apkopošana un analīze.
  Izmantojot 4. aktivitātes laikā iegūtos datus sagatavotas tēzes “The microbiological stability assessment of sports supplements inactivated with wet and dry heat treatment” un prezentētas “International Scientific Conference on Medicine 2024” Rīgā. 

  Informācija atjaunota 29.05.2024.
  Informāciju sagatavoja Ēriks Jakobsons, t.27034544

  Back