Pilna funkcionāla sporta uztura ražošanas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā

Uzņēmums realizē pētījumu Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrā.
Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši diviem pētniecības virzieniem:
• Biofarmācija, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija;
• Farmācija (oriģinālzāles un patentbrīvās zāles), dabas vielu zāles, organiskā ķīmija, kosmētika.

Projektu ilgums: 02.2023 līdz 06.2026
Kopējais budžets: 6 561 147,15 EUR
ES finansējums: 3 125 000,00 EUR

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Projekts Nr.(ID) 2: Pilna funkcionāla sporta uztura ražošanas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā
Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004.

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”, SIA “Rāmkalni Nordeco” un SIA “Kamri” sadarbības projekta ietvaros plāno izstrādāt tehnoloģiju funkcionāla sporta uztura ražošanai, kas paredzēta lietošanai vidējas, augstas slodzes laikā un pēcslodzes atjaunošanās periodā.
Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāta tehnoloģija – funkcionāla sporta uztura produktu ražošanai. Tehnoloģija tiks novērtēta reālās darbības vidē (TRL7).
Pētniecības projekta ietvaros paredzētas gan rūpnieciskā pētījuma, gan eksperimentālās izstrādes aktivitātes.

Projekta realizācijas laika posms: 01.04.2023.- 30.09.2024.

Pētniecības projekta kopējās izmaksas: 404 320,00 EUR

Tai skaitā Atveseļošanas fonda līdzfinansējums: 283 531,00 EUR

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”
Pētniecības projekta izmaksas: 132 160,00 EUR
Tai skaitā Atveseļošanas fonda līdzfinansējums: 93 296,00 EUR