No slēgtā bioreaktorā kultivētām mikroaļģēm iegūtu Omega-3 taukskābju ekstrakcija un bagātināšana

Uzņēmums realizē pētījumu Viedo Materiālu un Tehnoloģiju Kompetences centrā.
Projekta Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005.

Projekts aptver divus zinātniskos virzienus:

● Viedie materiāli;
● Biotehnoloģija.

Mērķis: atbalstīt vismaz 10 pētījumus, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas, un ieviešot tās ražošanā, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.

Projektu ilgums: 02.2023 līdz 06.2026
Kopējais budžets: 5 587 656 EUR
ES finansējums: 3 125 000 EUR

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Projekts Nr.(ID) 9: No slēgtā bioreaktorā kultivētām mikroaļģēm iegūtu Omega-3 taukskābju ekstrakcija un bagātināšana
Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju Omega-3 taukskābju ekstrakcijai un bagātināšanai no mikroaļģēm, kas kultivētas slēgta tipa biorektora sistēmā.
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un novērtēt mikroaļģu kultivēšanas protokolu, kā arī izstrādāt un novērtēt superkritiskās šķīduma ekstrakcijas ar CO2 protokolu Omega-3 taukskābju ekstrakcijai no kultivētā mikroaļģu materiāla.
Paredzams, ka projekta rezultātā tiks izstrādāta tehnoloģija, kas AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” ļaus uzsākt Omega-3 taukskābju ražošanu rūpnieciskā mērogā, nodrošinot gan gala produkta pildīšanu mīkstā apvalka kapsulās, gan to piedāvājot citiem izejvielu ražotājiem vairumā.
Projektu paredzēts īstenot 24 mēnešu laikā, laika posmā no 01.03.2023. līdz 28.02.2025.

Projekta realizācijas laika posms: 01.03.2023.- 28.02.2025.

Pētniecības projekta kopējās izmaksas: 250 260,00 EUR

Tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzfinansējums: 181 644,00 EUR