Nozares un kompānijas jaunumi | 7. February 2023

Uzsākts projekts smiltsērkšķu ogu bezatlikuma pārstrādes tehnoloģiju izstrādei

Ņemot vērā jaunākos zinātniskos pētījumus, pieprasījumu un tirgus tendences, AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” ir uzsākusi Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu, lai izstrādātu smiltsērkšķu ogu bezatlikuma pārstrādes tehnoloģiju.

Smiltsērkšķu ogas pamatoti sauc par “superogām”, jo to saturā ir daudz vitamīnu, aminoskābes, antioksidanti, taukskābes (Omega – 3, 6, 7 un 9), kā arī citi bioloģiski aktīvi savienojumi. Šo vērtīgo īpašību dēļ gan Latvijā, gan citur pasaulē arvien pieaug pieprasījums pēc smiltsērkšķiem un to produktiem.

Projekta ieviešanas gaitā ir plānots izveidot sadarbību starp lauksaimniekiem, pārstrādātājiem un pētniekiem, tādējādi nozarei sniedzot ilgtspējīgus risinājumus, kas ietver gan zināšanas par izejvielu pirmapstrādi un kvalitātes kontroli, gan jaunu un funkcionālu produktu izstrādi ar noteiktu aktīvo uzturvielu sastāvu.

Kopā ar partneriem uzsākta sešu smiltsērkšķu ogu šķirņu izpēte, lai noteiktu labākās šķirnes uzturvielu un pārstrādes kategorijās.
Projekta ietvaros plānots Latvijas laukos augušajām superogām noteikt bioloģiski aktīvo komponentu sastāvu pirms un pēc dažādām apstrādes metodēm. Izmantojot mūsdienīgas risinājumus, plānots no ogām iegūt pēc iespējas vairāk vērtīgu produktu un nodrošināt smiltsērkšķu ogu bezatlikuma pārstrādes tehnoloģiju izstrādi.

Projekts Nr.22-00-A01612-000009 “Smiltsērkšķu ogu bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas izstrāde”, kas tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 1.septembris līdz 2024.gada 31.jūlijs.
Projekta vadošais partneris: AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”
Projekta sadarbības partneri:
• Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;
• SIA “Aneva J”;
• I.Valdzera Laidzes pagasta zemnieku saimniecība “Cukuriņi”;
• SIA “Baltic Seaberry”.

Atgriezties