Attīstība & Pētniecība

síbiotech viens no galvenajiem darbības virzieniem ir bioloģiski aktīvo dabasvielu pētniecība un jaunu produktu izstrāde. síbiotech pētnieki regulāri veic eksperimentālas izstrādes dažādu bioloģiski aktīvu savienojumu izolēšanai no dabīgas izcelsmes izejmateriāliem, piemēram, augļu un ogu pārstrādes blakusproduktiem, kā arī ārstniecības augiem.

Pētniecības gaitā tiek izmantotas abas uzņēmuma rīcībā esošās tehnoloģijas: superkritiskā šķīduma ekstrakcija ar ogļskābo gāzi, kas ir dabīgs un drošs šķīdinātājs, kā arī liofilizācija (aukstuma kaltēšana) izejmateriāla sagatavošanai ekstrakcijai.

Izejmateriāls pirms ekstrakcijas tiek izkaltēts, lai mitrums tā sastāvā būtu pēc iespējas zemāks, tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu ekstrakciju. Izmantojot liofilizāciju, spējam nodrošināt izejmateriāla mitrumu 1-3% robežās.

Veicot izejmateriāla superkritisko šķīduma ekstrakciju, pirmajā posmā tiek izolētas visas nepolārās jeb taukos šķīstošās frakcijas, izmantojot tīru ogļskābo gāzi. Savukārt ekstrakcijas otrajā posmā, ja tam ir zināms pamatojumus, papildus tiek izmantots etilspirts koncentrācijā līdz 5%, lai iegūtu polāro frakciju ekstraktu, piemēram, tādu, kas satur dažādas polifenolu klases.

Oglekļa dioksīds un etilspirts ir atzīti par drošiem un nekaitīgiem šķīdinātājiem gan Eiropā, gan ASV, kā arī citās pasaules valstīs. Iegūtie dabasvielu ekstrakti turpmāk ir pielietojami produktu ražošanā farmācijā, kosmētikā un pārtikā.